Kadar Nisab

Kadar Nisab Terdahulu

Berikut merupakan kadar nisab yang digunakan oleh Lembaga Zakat Selangor bermula tahun 1990 hingga tahun 2011.

Bil Tahun Kadar Nisab (RM)
1 2015 11,145
2 2014 (Jul-Dis) 11,465
3 2014 (Jan-Jun) 11,650
4 2013 (Jul-Dis) 13,140
5 2013 (Jan-Jun) 14,065
6 2012 13,000
7 2011 10,650
8 2010 9,000
9 2009 7,900
10 2008 6,400
11 2007 6,100
12 2006 4,500
13 2005 4,200
14 2004 3,900
15 2003 3,400
16 2002 2,900
17 2001 2,600
18 2000 3,200
19 1999 2,900
20 1998 2,900
21 1997 2,800
22 1996 2,700
23 1995 2,700
24 1994 2,900
25 1993 2,900
26 1992 2,900
27 1991 2,900
28 1990 2,900


*Kadar nisab tersebut ditentukan oleh purata harga 85 gram emas pada tahun tersebut.