Kadar Nisab

Kadar Nisab Terdahulu

Berikut merupakan kadar nisab yang digunakan oleh Lembaga Zakat Selangor bermula tahun 1990 hingga tahun 2011.

Bil Tahun Kadar Nisab (RM)
1 2016 (Jan-Jun) 12,680
2 2015 (Jul-Dis) 11,831
3 2015 (Jan-Jun) 11,145
4 2014 (Jul-Dis) 11,465
5 2014 (Jan-Jun) 11,650
6 2013 (Jul-Dis) 13,140
7 2013 (Jan-Jun) 14,065
8 2012 13,000
9 2011 10,650
10 2010 9,000
11 2009 7,900
12 2008 6,400
13 2007 6,100
14 2006 4,500
15 2005 4,200
16 2004 3,900
17 2003 3,400
18 2002 2,900
19 2001 2,600
20 2000 3,200
21 1999 2,900
22 1998 2,900
23 1997 2,800
24 1996 2,700
25 1995 2,700
26 1994 2,900
27 1993 2,900
28 1992 2,900
29 1991 2,900
30 1990 2,900


*Kadar nisab tersebut ditentukan oleh purata harga 85 gram emas pada tahun tersebut.