NISAB 2014: RM11,465.00
HARGA EMAS SEMASA: RM 125.18
HARGA PERAK SEMASA: RM 2.15
KUTIPAN 2014: RM 314,581,451
(*Sehingga Julai 2014)
AGIHAN 2014: RM 310,599,622
(*Sehingga Julai 2014)