NISAB 2014: RM11,465.00
HARGA EMAS SEMASA: RM 120.74
HARGA PERAK SEMASA: RM 1.91
KUTIPAN 2014: RM 435,788,130
(*Sehingga November 2014)
AGIHAN 2014: RM 529,903,070
(*Sehingga November 2014)