NISAB 2014: RM11,650.00
HARGA EMAS SEMASA: RM 132.28
HARGA PERAK SEMASA: RM 2.30
KUTIPAN 2014: RM 92,004,846
(*Sehingga Mac 2014)
AGIHAN 2014: RM 176,604,416
(*Sehingga Mac 2014)