• Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
  • Terima kasih kepada wakil-wakil media yang hadir pada hari ini.
  • Sukacita saya ingin memaklumkan beberapa perkara mengenai pencapaian agihan dan kutipan zakat Negeri Selangor bagi tahun 2015.

1. PRESTASI KESELURUHAN KUTIPAN DAN AGIHAN ZAKAT 2015

Dalam usaha Lembaga Zakat Selangor (LZS) menyantuni